jump to navigation

กฎหมายอาญาเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กุมภาพันธ์ 18, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้กฏหมายเรื่องทั่วไป, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาญา , trackback

กฎหมายอาญาเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ

การแจ้งความนั้นจะมี 2 อย่าง อย่างแรกเป็นการแจ้งความเพื่อร้องทุกข์  ส่วนอันที่สองเป็นการแจ้งความเพื่อกล่าวโทษ  ซึ่งความหมายและเจตนาในเรื่องของแจ้งเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเพื่อกล่าวโทษนั้น มีความหมาย และจุดมุ่งหมายคล้ายคลึ่งกัน คือการแจ้งว่ามีเหตุการณ์ หรือการกระทำความผิดเกิดขึ้น  ทีนี้เรามาดูความหมายของการแจ้งความกันครับ

  1. “การแจ้งความร้องทุกข์” เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทำความผิดนั้น ไปหาเจ้าหน้าที่ เพื่อไปแจ้งว่าได้มีผู้กระทำความผิดขึ้น แล้วจากการทำความผิดนั้น ผู้แจ้งต้องได้รับความเสียหายจากการทำความผิดนั้นด้วย  ดังนั้นผู้แจ้งจึงมาแจ้งเพื่อต้องการให้ผู้ทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย
  2. “การแจ้งความกล่าวโทษ” เป็นเรื่องของบุคคลทั่วไป ได้ไปพบเห็นการทำความผิด หรือทราบว่าได้มีคนทำความผิด ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการทำความผิดเกิดขึ้นมา เป็นต้น

ในการไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น เมื่อตำรวจได้รับแจ้งความแล้ว ก็จะเสมือนเป็นการมอบหมายให้ตำรวจผู้มีหน้าที่โดยตรงในการรักษากฎหมายบ้านเมือง  ให้ไปสืบสวน เสาะหา หรือไปจับกุมคนที่ทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้