jump to navigation

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแนะลูกหนี้บัตรเครดิตหยุดชำระหนี้หากเป็นหนี้จำนวนมาก กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้กฏหมายเรื่องทั่วไป , comments closed

มูลนิธินิเพื่อผู้บริโภคแนะนำให้ลูกหนี้บัตรเครดิต หยุดชำระหนี้ทันทีหากรู้ว่าเป็นหนี้จำนวนมาก

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ปัจจุบันมีลูกหนี้ที่มีปัญหา เรื่องหนี้บัตรเครดิต และหนี้สินเชื่อบุคคล ได้โทรศัพท์มาสอบถามเพื่อขอความช่วยเหลือถึง 100 สายต่อวัน จึงต้องการแนะนำลูกหนี้ว่า หากมีปัญหาหนี้บัตรเครดิตหลายใบ และมีปัญหาการผ่อนชำระ โดยปัญหาค่อนข้างวิกฤติแล้ว หากยังชำระต่อไป ต้องประสบปัญหาต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวต้องใช้วิธีกา รหมุนเวียนไปกดเงินจากบัตรเครดิตใบอื่น เพราะยังห่วงเรื่องเครดิตของตัวเอง ถือว่าเป็นแนวทางไม่ถูกต้อง

นายอิฐบูรณ์ กล่าวว่า แนวทางที่ดีที่สุดคือ หากปัญหาหนี้ไม่มากนักให้เลือกชำระขั้นวงเงินขั้นต่ำ หากภาระหนี้จำนวนมากแนะนำให้หยุดการชำระนี้ทันที เพื่อรอให้ศาลเป็นผู้พิจารณา ซึ่งจะใช้เวลาอีก 4-5 เดือน เพื่อใช้เวลาในช่วงดังกล่าวเก็บเงินเป็นกองทุนเพื่อช ำระหนี้บัตรเครดิตต่าง ๆ ภายหลัง โดยลูกหนี้ที่หยุดชำระหนี้ ระยะเวลาฟ้องร้องที่เจ้าหนี้จะต้องใช้สิทธิในการฟ้อง ร้อง คือหากเป็นหนี้บัตรเครดิต ระยะเวลา 2 ปี หนี้สินเชื่อบุคคล 5 ปี หนี้ระหว่างบุคคลทั่วไป 10 ปี

ส่วนการยึดทรัพย์นั้น (เพิ่มเติม…)

ความรู้กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับการปิดอากรแสตมป์ กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้กฏหมายเรื่องทั่วไป , comments closed

ความรู้กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับการปิดอากรแสตมป์

อากรแสตมป์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีให้แก่รัฐอย่างหนึ่ง โดยตามกฎหมายได้กำหนดวิธีการและประเภทที่จะต้องทำการเสียภาษีโดยวิธีการปิดอากรแสตมป์เอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว ตาม “บัญชีอัตราอากรแสตมป์” ซึ่งโดยหลักแล้ว อากรแสตมป์จะเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของการทำสัญญาการออกตราสารต่างๆ ดังนั้นหากใครประสงค์ที่จะทำสัญญา หรือออกตราสารต่างๆ ก็ลองสำรวจตรวจสอบดูก่อนว่า สัญญานั้นเข้าข่ายที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อความถูกต้องและความสมบุรณ์ของสัญญาที่จัดทำ ที่จะได้ผูกพันตามข้อบังคับของกฎหมายอย่างสมบุรณ์
ผลของการไม่ปิดอากรแสตมป์ หรือปิดไม่ครบถ้วนตามกฎหมายนั้น จะมีผลทำให้อาจถูกเรียกเงินเพิ่มอากรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ และประการท้ายสุดก็อาจจะทำให้สัญญาหรือตราสารที่ทำนั้น ไม่สามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้นะครับ

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ คลิ๊กที่นี่