jump to navigation

กฎหมายอาญาการป้องกันตัวแบบไหนไม่ผิดกฎหมาย กุมภาพันธ์ 18, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้กฏหมายเรื่องทั่วไป, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาญา , comments closed

กฎหมายอาญาการป้องกันตัวแบบไหนไม่ผิดกฎหมาย

ในทางของกฎหมายได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่า หากจะต้องทำสิ่งใด เพื่อป้องกันสิทธิของตัวเอง หรือคนอื่น ให้รอดพ้นจากอันตรายจากการถูกคนอื่นทำร้ายโดยผิดกฎหมาย และเป็นอันตรายที่ใกล้จะเกิดขึ้น  ถ้าได้ทำโดยสมควรแก่เหตุการณ์นั้น สิ่งที่ทำไปนั้น เป็นการป้องกันตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมาย  คนทำไม่มีความผิด

กฎหมายอาญาเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กุมภาพันธ์ 18, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้กฏหมายเรื่องทั่วไป, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาญา , comments closed

กฎหมายอาญาเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ

การแจ้งความนั้นจะมี 2 อย่าง อย่างแรกเป็นการแจ้งความเพื่อร้องทุกข์  ส่วนอันที่สองเป็นการแจ้งความเพื่อกล่าวโทษ  ซึ่งความหมายและเจตนาในเรื่องของแจ้งเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเพื่อกล่าวโทษนั้น มีความหมาย และจุดมุ่งหมายคล้ายคลึ่งกัน คือการแจ้งว่ามีเหตุการณ์ หรือการกระทำความผิดเกิดขึ้น  ทีนี้เรามาดูความหมายของการแจ้งความกันครับ

  1. “การแจ้งความร้องทุกข์” (เพิ่มเติม…)

กฎหมายอาญาเรื่องสิทธิของผู้ที่ถูกจับ ผู้ต้องหาที่ถูกขัง หรือจำเลยในคดีอาญา กุมภาพันธ์ 18, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาญา , comments closed

กฎหมายอาญาเรื่องสิทธิของผู้ที่ถูกจับ ผู้ต้องหาที่ถูกขัง หรือจำเลยในคดีอาญา