jump to navigation

กฎหมายอาญาการป้องกันตัวแบบไหนไม่ผิดกฎหมาย กุมภาพันธ์ 18, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้กฏหมายเรื่องทั่วไป, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาญา , comments closed

กฎหมายอาญาการป้องกันตัวแบบไหนไม่ผิดกฎหมาย

ในทางของกฎหมายได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่า หากจะต้องทำสิ่งใด เพื่อป้องกันสิทธิของตัวเอง หรือคนอื่น ให้รอดพ้นจากอันตรายจากการถูกคนอื่นทำร้ายโดยผิดกฎหมาย และเป็นอันตรายที่ใกล้จะเกิดขึ้น  ถ้าได้ทำโดยสมควรแก่เหตุการณ์นั้น สิ่งที่ทำไปนั้น เป็นการป้องกันตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมาย  คนทำไม่มีความผิด